Vi har glädjen att välkomna Staffan Sjölander till Landinfra. Staffan anslöt till Landinfra teamet i slutet av augusti i år och är lokaliserad på vårt kontor i Malmö.

Staffan har en gedigen bakgrund inom förnybar energi med 15+ års erfarenhet av projektledning inom bland annat projektutveckling av vindkraftsparker, upphandling och byggande av havsbaserade vindkraftverk samt planering av nätanslutningar för vind- och solkraft. Efter att ha arbetat med nätanslutningarna de senaste 6 åren ser Staffan mycket fram emot att återigen utveckla projekt för förnybar energi.