Mot en framtid som drivs av förnybar energi

Landinfra Energy utvecklar, etablerar och driver projekt för förnybar energi i och utanför Norden och driver omställningen mot en hållbar framtid för kommande generationer.

Vilka vi är

Landinfra Energy är ett projektutvecklingsbolag inom förnybar energi med huvudfokus på den nordiska marknaden. Den pågående elektrifieringen av samhället skapar ett stort behov av förnybar energi och Landinfra Energy avser att vara del av omställningen genom att utveckla konkurrenskraftiga förnybara energiprojekt och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och säkerställa en hållbar framtid.

Vad vi gör

Landinfra Energy fokuserar på projektutveckling inom fem huvudsakliga affärsområden; storskalig solenergi, landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, energilagring samt vätgas och elektrobränslen. Landinfra Energy är teknikoberoende och fokuserar på att utveckla och etablera de mest konkurrenskraftiga projekten baserat på marknads- och platsspecifikationer.

Hur arbetar vi

Landinfra Energys affärsmodell inkluderar utveckling av förnybara energiprojekt från tidig fas i nära samarbete och partnerskap med markägare, lokala intressenter och investerare.
Landinfra Energy strävar efter en öppen dialog och stark förankring av våra projekt hos grannar och lokalsamhällen.

Vilka vi är

Landinfra Energy är ett projektutvecklingsbolag inom förnybar energi med huvudfokus på den nordiska marknaden. Den pågående elektrifieringen av samhället skapar ett stort behov av förnybart energi och Landinfra Energy avser att vara del av omställningen genom att utveckla konkurrenskraftiga förnybara energiprojekt och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och säkerställa en hållbar framtid.

Vad vi gör

Landinfra Energy fokuserar på projektutveckling inom fem huvudsakliga affärsområden; storskalig solenergi, landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, energilagring samt vätgas och elektrobränslen. Landinfra Energy är teknikoberoende och fokuserar på att utveckla och etablera de mest konkurrenskraftiga projekten baserat på marknads- och platsspecifikationer.

Hur arbetar vi

Landinfra Energys affärsmodell inkluderar utveckling av förnybara energiprojekt från tidig fas i nära samarbete och partnerskap med markägare, lokala intressenter och investerare.
Landinfra Energy strävar efter en öppen dialog och stark förankring av våra projekt hos grannar och lokalsamhällen.

Kontakt för markägare

Samarbeta med oss i den hållbara omställningen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om dina markområden.