Vi välkomnar Elin Kuusela till LandInfra Energy teamet från och med juni 2022. Elin kommer ha rollen som solprojektör med fokus på storskaliga markbaserade solprojekt. Elin kommer vara ett starkt tillskott till bolagets projektutvecklingsfunktion.