Pressmeddelande, den 4 september 2023

Landinfra Energy undersöker förutsättningarna för upp till 8 GW havsbaserad vindkraft utanför den svenska kusten

Det svenska projektutvecklingsbolaget Landinfra Energy AB (“Landinfra”) undersöker förutsättningarna för etablering av havsbaserad vindkraft inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten. Totalt har bolaget valt ut nio områden utmed den svenska kusten där förutsättningarna för havsbaserad vindkraft ska utredas. Områdena är Falkenberg/Halmstad, Baltic Edge, Öland/Hoburg (tre delområden), Slite, Oxelösund, Hudiksvall och Sundsvall.

– Jag är glad att kunna berätta att Landinfra nu undersöker förutsättningarna för etablering av havsbaserad vindkraft inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten. De utvalda områdena ligger helt i linje med bolagets strategi och blir ett bra komplement till vår portfölj av förnybara energiproduktionsprojekt runt om i Sverige, säger Marcus Landelin, vd på och medgrundare av Landinfra.

Samtliga platser ligger inom områden som Energimyndigheten, tillsammans med nio andra myndigheter, föreslagit som lämpliga för vindkraft.
Landinfra har valt områdena utifrån kriterier som samhällsintressen, närhet till nätanslutning och större befintlig eller planerad elkonsumtion, rimliga investeringskostnader, möjlighet till en relativt låg produktionskostnad och naturvärden.

Sammantaget bedöms de nio områdena ha en potential för en installerad effekt på mellan 5 och 8 GW.

– Att väga vindkraftsprojekt mot olika natur- och samhällsintressen och ta fram de utredningar som behövs för en miljöbedömning och tillståndsprövning är en process som kan ta flera år. Nu påbörjar vi arbetet och därmed även dialogen med berörda myndigheter och intressenter för att tillsammans med dem skapa bästa förutsättningar för en utbyggnad av förnybar elproduktion åt svenska konsumenter, säger Marcus Landelin.

Om Landinfra Energi

Landinfra är en utvecklare inom förnybar energi i Norden med fokus på både energiproduktion- och konsumtionsanläggningar inom vindkraft (på land och hav), energilagring, vätgas, eFuels och industri. Affärsmodellen inkluderar utveckling av greenfield- och brownfield-projekt i nära samarbete och partnerskap med markägare, investerare och industriella aktörer. Projektportföljen består av mer än 4000 MW av förnybara energiprojekt i utvecklingsfas i Norden. www.landinfra-energy.com