Pressmeddelande

17 februari 2023

Landinfra Energy och Taaleri Energia ingår partnerskap för att gemensamt utveckla upp till 1900 MW förnybara energiprojekt i SE3 och SE4

 

Landinfra Energy AB (” Landinfra ”) och Taaleri Energia har ingått ett avtal om att gemensamt utveckla en pipeline på upp till 1900 MW av förnybar energiprojekt i Sverige bestående av hybridprojekt inom solkraft och energilagring samt vindkraft och energilagring. Som en del av avtalet förvärvar Taaleri Energia 50% av portföljen från Landinfra, som kommer att behålla resterande 50%.

Portföljen är uppdelad på 1100 MW solkraft och energilagring och 800 MW vindkraft och energilagring. En majoritet av projekten finns i SE4 och resterande i SE3. Alla projekt är i utvecklingsfas och de första projekten kan tas i drift 2025, förutsatt att nödvändiga tillstånd erhålls. Fullt framgångsrik och utbyggd kommer portföljen att ha en investeringsvolym på över 16 miljarder kronor och kommer årligen att producera cirka 2,5 TWh grön energi till det svenska energisystemet.

”Vi är glada över att ingå detta partnerskap med Taaleri Energia och gemensamt utveckla denna storskaliga  projektportfölj i Sverige. Taaleri Energia är en välrenommerad utvecklare och investerare inom förnybar energi, inte minst på den nordiska marknaden, och tillsammans kommer vi att ha erfarenhet och den finansiella styrkan att utveckla portföljen vidare och tillföra ny och välbehövlig grön energiproduktion till SE3 och SE4. Detta partnerskap är i linje med Landinfras strategi att ge långsiktiga investerare möjlighet att vara del av projekt redan från tidig fas”, säger Marcus Landelin, VD och grundare av Landinfra.

”Solkraft och vindkraft är de snabbaste och mest kostnadseffektiva teknikerna för att möta utmaningarna på den svenska energimarknaden och i kombination med energilagring kan den variabla energiproduktionen från sol och vind utjämnas och fördelas jämnare över dygnet och samtidigt tillhandahålla balanstjänster till elnätet. Tillsammans med Taaleri Energia avser vi nu att addera ny storskalig grön energiproduktion och lagring till SE3 och SE4 och därmed ta en aktiv roll i att säkra ett förnybart och pålitligt energisystem i Sverige”, säger Linus Fransson, CSO och grundare av Landinfra.

”Vi är glada över att samarbeta med Landinfra i denna pipeline av svenska vind- och solprojekt i prisområdena SE3 och SE4. Att projekten är tänkta att ha en batterienergilagringskomponent ligger också i linje med vår investeringsstrategi och inriktning. Dessa projekt kommer att ingå i SolarWind III-fondens seed-portfölj med mellan 30 och 40 utvecklingsprojekt inom  vind, sol och lagring spridda över fondens geografiska marknader. Den första stängningen av SolarWind III-fonden förväntas äga rum i april-maj 2023”, säger Kai Rintala, VD, Taaleri Energia.

Om Landinfra Energi

Landinfra är en utvecklare inom förnybar energi i Norden med fokus på både energiproduktion- och konsumtionsanläggningar inom vindkraft (på land och hav), energilagring, vätgas, eFuels och industri.

Affärsmodellen inkluderar utveckling av greenfield- och brownfield-projekt i nära samarbete och partnerskap med markägare, investerare och industriella aktörer. Projektportföljen består av mer än 4000 MW av förnybara energiprojekt i utvecklingsfas i Norden. www.landinfra-energy.com

Om Taaleri Energia

Taaleri Energia är en utvecklare och fondförvaltare inom förnybar energi. Med 45 anställda har de ett av de största och mest erfarna investeringsteamen inom förnybar energi i Europa. Teamet håller för närvarande på att säkra kapital till sin sjätte fond för förnybar energi, Taaleri SolarWind III-fonden, och har en portfölj på 4,9 GW av vind-, sol- och batterienergilagringstillgångar under utveckling, byggnation, drift i Europa, USA och Mellanöstern.

Taaleri Energia rankas av Preqin som en av de mest kontinuerligt topppresterande infrastrukturfondförvaltarna. Taaleri Energia är en del av Taaleri Group, som är noterat på Nasdaq Helsinki-börsen.

www.taalerienergia.com/en