Landinfra Energy AB (Landinfra) och Eiffel Investment Group via sina investeringsfonder Eiffel Infrastructure Vertes och Eiffel Transition Infrastructure (Eiffel), en ledande fransk kapitalförvaltare, har ingått avtal om att gemensamt utveckla en projektportfölj om upp till 1800 MW förnybar energi i Sverige bestående av solkraft-, vindkraft- och energilagringsprojekt. Som en del av avtalet förvärvar Eiffel 50 procent av portföljen från Landinfra, som behåller resterande 50 procent.

Portföljen är uppdelad på 1350 MW solkraftsprojekt med energilagring, 300 MW vindkraft med energilagring och 140 MW fristående energilagringsprojekt. En majoritet av portföljens 10 projekt ligger i SE3 i Sverige och övriga i SE4. Samtliga projekt är i utvecklingsfas och de första projekten kan vara klara att börja byggas under nästa år, förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhållits. Fullt förverkligad och utbyggd utgör portföljen en investering på över 1,5 miljarder euro och skulle årligen kunna generera omkring 2 TWh förnybar energi till det svenska energisystemet. Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från svenska Inspektionen för Strategiska Produkter.

– Vi är glada över att ingå detta partnerskap med Eiffel och gemensamt utveckla en storskalig projektportfölj av förnybar energi i Sverige. Eiffel är en ledande kapitalförvaltare på den europeiska marknaden, med stor erfarenhet av partnerskap inom projektutveckling och finansiering, och tillsammans har vi erfarenhet och finansiell styrka för att addera ny och välbehövlig förnybar energiproduktion till SE3 och SE4. Detta partnerskap är i linje med Landinfras strategi att ge investerare möjlighet att vara del av förnybara energiprojekt redan från utvecklingsfas, säger Marcus Landelin, VD och medgrundare av Landinfra.

– Vi är mycket glada över vårt partnerskap med Landinfra. Transaktionen kommer att påskynda utbyggnaden av ytterligare förnybar energi i Sverige genom att tillföra välbehövligt kapital i projekten redan i utvecklingsfas och dra nytta av Landinfras gedigna erfarenhet av utveckling av förnybar energi, säger Pierre-Antoine Machelon, chef för infrastruktur på Eiffel Investment Group.

Om Landinfra Energy
Landinfra är en utvecklare av förnybar energi i Norden och internationellt med fokus på energiproduktions- och konsumtionsanläggningar inom solkraft, land- och havsbaserad vindkraft, energilagring, vätgas, eFuels och industriprojekt. Affärsmodellen inkluderar utveckling av projekt i nära samarbete och partnerskap med markägare, investerare och industriella aktörer. Projektportföljen består av mer än 5 GW landbaserade projekt för förnybar energi och 10 GW havsbaserade vindkraftsprojekt i olika utvecklingsfaser i Norden.
www.landinfra-energy.com

Om Eiffel
Eiffel Investment Group är en kapitalförvaltare med cirka 6 miljarder euro under förvaltning. Eiffel Investment Groups klienter är stora institutionella investerare (försäkringsbolag, fonder, pensionsfonder, banker, family offices och offentliga investerare) samt privatpersoner. Eiffel Investment Group månar om en stark industriell expertis, särskilt inom energiomställning, men även inom hälsa, jordbruk och livsmedel samt digitalisering. Eiffel Investment Group finansierar företag och deras tillgångar genom fyra huvudstrategier: private debt, infrastruktur för energiomställning, private equity samt börsnoterade aktier och krediter.

Eiffel Investment Groups målsättning är att investera för en hållbar värld. Koncernens investeringsstrategier syftar inte bara till att generera ett starkt ekonomiskt resultat utan också ha en positiv inverkan på miljön och samhället. Eiffel Investment Group består av omkring 100 talangfulla medarbetare, främst i Paris, med verksamhet i Amsterdam, Warszawa, Abu Dhabi och New York. Eiffel Transition Infrastructure är reserverad för enbart professionella klienter.
www.eiffel-ig.com

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Hennius, Director Communications & PR Landinfra Energy AB
Kontaktuppgifter: Tel: +46 76 009 48 35, email: mattias.hennius@landinfra-energy.com